پاورپوينت رشته مديريت با عنوان سیستمِ متدولوژی های سیستمی

پاورپوينت رشته مديريت با عنوان سیستمِ متدولوژی های سیستمی

پاورپوينت رشته مديريت با عنوان سیستمِ متدولوژی های سیستمی

پاورپوينت رشته مديريت با عنوان سیستمِ متدولوژی های سیستمی  در 25 اسلايد قابل ويرايش

—علم سایبرنتیک (Cybernetics): علم سازمان کارا (Beer).اینجا هم مشاهده کنید