پاورپوينت رشته برنامه ریزی شهری با عنوان مديريت شهري در جهان

پاورپوينت رشته برنامه ریزی شهری با عنوان مديريت شهري در جهان

پاورپوينت رشته برنامه ریزی شهری با عنوان مديريت شهري  در جهان

پاورپوينت رشته برنامه ریزی شهری  با عنوان مديريت شهري  در جهان در 52 اسلايد قابل ويرايش

  اطلاع از ساير کشورها براي اين است که يا ايده بگيريم و اقدامات جديدي انجام دهيم و يا ناآگاهانه اقدامي را شروع نکنيم و اشتباهات آن ها را تکرار نکنيم.لزوما به معناي تقليد نمي باشد.

 

   بيشترين مطالعات در مورد ساير کشورها توسط کشورهاي پيشرفته صورت مي گيرد. حتي روي کشورهاي در حال توسعه مطالعات گسترده انجام مي دهند تا از تجربيات آنها استفاده کنند.

•دغدغه هاي   شهرداري هااینجا هم مشاهده کنید