مقاله با عنوان مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی‎

مقاله با عنوان مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی‎

مقاله  با عنوان مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی‎

مقاله  با عنوان مهندسی مجدد و نقش کنترلهای داخلی‎  درفرمت ورد 15 صفحه قابل ويرايش

   در پاسخ به رقابت جهانی شرکتهای آمریکایی مفهوم مهندسی دوباره عملیات اساسی تجارت خودرا به منظور بهبود کیفیت کالا و خدمات و بهره وری پذیرفتند (ایتنا لایف & کازلتی – هامر و چمپی 1993) ، (  بل آتلانتیک – کورید 1994) ،(کامینز اینجین –کلیماس  1997)    ( استمن کداک – هامر و چمپی 1993 ) ،    ( فورد موتور – هامر و چمپی 1993) ، (هولت پاکارد – کورید  1994 )  ،  ( تاکو گاز – کورید 1994)  در بین دیگران( در مقایسه با دیگران ) دستاوردهای موثر تری را از مهندسی دوباره بدست آوردند  .همچنین شرکتهای کوچک و متوسط منافعی از مهندسی دوباره بدست آوردند .ریچارد ال از دانشگاه کارنگی میلون فلوریدا دریافت که 60 درصد از 2000 شرکتی  که او مورد ارزیابی قرارداد در (Great lakes)منافع آنها  از تجدید ساختار،  کسب و کار بهبود یافته است .(گلیکمن 1993)حسابداری و بخشهای اقتصادی (هیلد برند 1994 کلیماس 1997 و اشمیت 1994) تولید و نگهداری استراتژیک ( کلوک 1994) بخشهای منابع انسانی  ( اشمیت 1994 ) و آژانسهای دولتی مانند بخش اقتصاد انحصاری و ترد مارک آفیس (تیلور 1994) و متولیان  حمل و نقل شهری  در لس آنجلس (سندرز 1997) فرآیندهای اساسی تجارت خود را مورد مهندسی دوباره قراردادند مهندسی دوباره یا نوآوری در عملیات که توسط کسانی چون دانپورت 1993 مسطلح شد به راههای تازه ای برای انجام کارها منجر شد که تقسیم وظایف و مسئولیتها را بین افراد و بخشها نامفهوم تلقی کرده  و یا خذف کرد . در مقابل وظایف جداگانه برای افراد و بخشهای مختلف در مدیریت سازمانهای سنتی ،طرفدان مهندسی دوباره افزایش بهره وری از طریق ترکیب مسئولیتها و توانایی برای تکمیل فرایندهای تجاری را در دست اشخاص و کارکنان واحد تجاری می دانند  . ( دانپورت 1993 ،هامر و استنتون 1995 و هامر 1990)


اینجا هم مشاهده کنید