پاورپوينت درس اقتصاد مديريت با عنوان سياست هاي پولي و مالي

پاورپوينت درس اقتصاد مديريت با عنوان سياست هاي پولي و مالي

پاورپوينت درس اقتصاد مديريت با عنوان سياست هاي پولي و مالي

پاورپوينت درس:اقتصاد مديريت  با عنوان سياست هاي پولي و مالي در 22 اسلايد قابل ويرايش

 

 1. تعريف سياست هاي اقتصادي
 2. مفهوم تعادل دراقتصاد كلان
 3. تعاريف عناصر موجود در فرمول تعادل
 4. مدل سه بخشي اقتصاد كلان
 5. تعريف سياست هاي مالي
 6. انواع سياست هاي مالي
 7. اهداف سياست هاي مالي
 8. مبناي كار دولت ها براي اتخاذ سياست هاي مالي چيست؟
 9. تعريف سياست هاي پولي
 10. تعريف حجم پول در گردش در اقتصاد
 11. لزوم سياست گذاري پولي چيست؟ وظايف پول در اقتصاد
 12. انواع سياست هاي پولي
 13. سياست هاي اقتصادي موفق ژاپن با عنوان نظام اقتصادي مختلط
 14. علل كاهش كارايي سياست هاي پولي ومالي در ايران
 15. پيشنهاداتي براي اجراي صحيح سياست هاي پولي ومالي در ايران(كشورهاي در حال توسعه)

اینجا هم مشاهده کنید